Det finns flera sätt att lära sig, men också sätten att lära ut kan skilja sig.

När det gäller att lära sig, ligger allt på individen. Hur den personen anser sig, på vilket sätt är det bästa sättet att ta emot den kunskaperna. De kunskaper som krävs för att kunna klara av målet, för exempelvis för den utbildning person ifråga deltar i.

Vid undervisning krävs det mer att undervisningspedagogiken är anpassad för att en större grupp av människor, så att de ska kunna ta emot kunskaperna på en och samma gång. Att undervisa på det sättet var mer vanligt förr. Men numera har det har blivit mer vanligt att undervisningen blir med individanpassad genom att, det används en pedagogisk modell som sätter eleven i första rummet.

Pedagogiska modellen

Man följer fortfarande läroplanen som gäller alla skolorna, som erbjuder samma utbildning. Men denna modell för pedagogik innebär, att man utgår ifrån varje elevs förutsättningar och deras mål, samt villa egenskaper eleven har att utvecklas.

Denna pedagogik är till för att elevernas ska ha möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin förmåga, för att kunna delta och påverkar sin framtid. Därför är denna pedagogiska modell, utformad att det används olika sätta sätt att lära ut beroende på lektionen har att förmedla. Dessutom ges den studerande möjlighet till att studera i den takt, som denna behöver för att kunna ta åt sig kunskaperna som krävs för utbildningen.

Handledning

För att denna modell för pedagogik ska bli fulländad, krävs det att varje lärare, sätter sig tillsammans med eleven. Då de tillsammans sätter upp studentens mål som denna ska sträva mot. Därefter följa målen upp med jämna mellanrum och dessutom förändras i den takt med att eleven utvecklas.

Detta sker genom individuella samtal mellan lärare och elev, en gång per vecka. Där en strategi läggs upp för studierna inför kommande vecka planeras. På detta sätt ges det chans till att eleven har möjligheten att fullfölja sin utbildning på ett tillfredsställande sätt och med ett fullgott resultat.